Ga naar de inhoud

Pilot 'Virtuele techniekles'

Projectdefinitie

Achtergrond en doelen
Het inzetten van virtuele instructie biedt een oplossing voor 2 uitdagingen:

 • Het versterken en verzelfstandigen van het Techniekonderwijs in het primair onderwijs (po)
 • Het wegvallen van fysieke lessen door corona.
 

Dit doen we door het opzetten van 2 programmalijnen:

Lijn 1. De online instructeur

Lijn 2. De AR instructie app

Kaders

 • Alle ontwikkelingen sluiten aan op de kaders en uitgangspunten van STO-HB
 • leerlingen en leerkrachten van het po  denken mee met opstellen van het functioneel ontwerp. 
 • we houden rekening met handelingsverlegenheid van po leerkrachten; alleen handleidingen en instructiefilmpjes werken onvoldoende.
 • we ontwikkelen toepassingen die qua kosten, techniek en functionaliteiten relatief eenvoudig schaalbaar zijn
 • we maken gebruik van reeds aanwezige kennis, ‘proven technology’
 • we ontwikkelen in samenwerking en overleg met alle betrokken STO partijen en proberen aan te sluiten bij bestaande initiatieven. 

Budget

Doordat een deel van de geplande STO activiteiten niet doorgaat, kan een gedeelte van het hiervoor bestemde budget voor deze pilot gebruikt worden. 

 • kosten app uit het regiobudget materialen
 • uren scholen vo en po uit STO budget
 • eventuele vervolgapps en portal gezamenlijke investering STO / po

 

Organisatie

Het project wordt geïnitieerd door de STO vmbo scholen in samenwerking met:
 • José Brussé, projectleider onderwijs en kwaliteitszorg namens po school Klavertje-vier 
 • Maurice Prins, business developer namens AR-producties. 
 • STO-HB projectleiders
 • Techniekdocenten vmbo
  • Hoofdvaart College: ?
  • Fioretti College: ?
  • HVC: Marcel de Cloe

Uitwerking aanpak

Bij beide programmalijnen wordt de ‘elektromotor‘ gemaakt en  zijn de stappen:

 • De po leerkracht schrijft via sto-hb.nl in bij de ‘eigen’ vmbo school.
 • De po leerkracht downloadt de benodigde info van de website; de handleiding en of de app., bestelt de materialen of regelt deze zelf. 
 • De vmbo docent geeft vooraf online of live instructie aan de po leerkracht / groep van po leerkrachten over het werkstuk / app. Op termijn mogelijk ook aan ouders ter ondersteuning van de po leerkracht en ter beïnvloeding.

1. De online instructeur

 • De po leerkrachten geven, vanwege efficiency, gelijktijdig de techniekles aan de eigen klas. 
 • De vmbo docent is via een online platform op een laptop ‘aanwezig’ in de lessen
 • De po leerkracht geeft zelf de instructie en helpt de leerlingen. De po leerkracht kan de meeste leerlingen zelf helpen, per klas zal een bepekt aantal leerlingen gebruik maken van de vmbo docent.
 • De vmbo docent is aanwezig om een gevoel van ‘zekerheid’ aan po leerkracht te geven, te ondersteunen als er veel / lastige vragen zijn
 • Kan in combinatie met de AR app.
 • Nodig:
  • een laptop met krachtig geluid (aparte speakers)
  • een online meetafspraak (Ms teams, zoom)
  • Handleiding (zie hieronder)
  • Materialen voor het werkstuk (zie hieronder)

2. De AR instructie app

 • De po leerkracht geeft de les zelfstandig en volgens eigen planning waarbij de app met bewegende aanwijzingen en instructies de leerling (en de leerkracht) ondersteunt.
 • Materialen:

Fasering

Fase 0  Voorbereiding

In deze fase is de app ontwikkeld en is een eerste test gedaan met de online instructeur. 

  – t/m jan 2021

Fase 1 Praktijktest

Tijdens deze fase worden beide programmalijnen met diverse klassen van Klavertje vier in praktijk getest en wordt het aanbod definitief bepaald. Uitrol en vervolgstappen in overleg met bestuur. 

     – maart 2021

Fase 2 In productiename 

In de deze fase kunnen alle po scholen uit de regio inschrijven op 1 of beide programmalijnen. Ook ontwikkelen we een bredere ondersteuning voor po leerkrachten d.m.v. een portal met meer werkjes, curriculuminfo, materiaallijsten, enz. 

 – vanaf april 2021

Planning en acties

8-3 projectleidersoverleg

 • PLO, maken afspraken over  fase 1 met vmbo scholen

 

11-3 projectoverleg

 • PLO, Jose, Maurice: voorbereiden 18-3 en 25-3
 • Uitzetten acties

 

12-3 overleg bestuur Meerprimair

 • Jose, Hans en Jelle over uitrol over Meerprimair scholen en overige ontwikkelingen

 

18-3 Instructie voor po leerkrachten

 • Techniekdocenten vmbo scholen / po leerkrachten Klavertje vier

 

25-3 lessen diverse klassen met beide lijnen

 • Techniekdocenten vmbo scholen / po leerkrachten Klavertje vier

 

Wat is Augmented Reality?

Aangevulde realiteit (AR) (Engels: augmented reality of AR) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer.

Lees verder

Interessante video’s

Contact-informatie

STO Haarlemermeer / Bollenstreek-Noord, Contactpersoon: Hans Luijk
h.luijk@dunamare.nl

Deelnemers

Stichting Iris

Stichting Fioretti Teylingen

Dunamare Onderwijsgroep