Ga naar de inhoud

STO voor het VO

Keuzevakken, leerroutes & crossovers

Binnen het project Sterk Techniekonderwijs werken we met thema’s. Een van deze thema’s heeft betrekking op keuzevakken, leerroutes en crossovers.

Binnen dit thema kunnen we drie doelgroepen onderscheiden: basis-/kader-leerlingen met een technisch profiel, basis-/kaderleerlingen zonder technisch profiel en mavoleerlingen.

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten waar we ons per doelgroep mee bezig houden.

Basis-/kaderleerlingen met een technisch profiel

Voor de leerlingen met een technisch profiel organiseren we gastlessen en werkbezoeken bij potentiële werkgevers, MBO’s en opleidingsbedrijven. We bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor op hun (technische) vervolgopleiding. Binnen de profielen die de school aanbiedt zijn veel beroepen vertegenwoordigd. Door goede kennismaking en voorlichting kunnen we leerlingen gericht opleiden. Door nauw samen te werken met de MBO’s zorgen we voor een soepele overgang. Doordat leerlingen zich al op de middelbare school met keuzevakken kunnen specialiseren, kunnen ze hun vervolgopleiding met leerwinst volgen.

Basis-/kaderleerlingen zonder technisch profiel

Techniek is overal om ons heen. Ook wanneer je een niet-technisch profiel kiest speelt techniek een belangrijk rol. Bij Zorg & Welzijn kun je denken aan domotica en zorgrobots en bij Economie & Ondernemen aan bijvoorbeeld webshops en diverse software en de logistiek. We willen de leerlingen van de niet technische profielen kennis laten maken met de techniek uit hun sector. Het gaat hierbij dan niet om maken, maar om het gebruik van techniek. We doen dit door middel van keuzevakken, gastlessen en werkbezoeken en integreren dit ook in de huidige programma’s.

Mavoleerlingen

Diverse mavo’s in de regio hebben de intentie een technologieroute op te zetten. We zien dat techniek in de mavo-bovenbouw niet altijd een vaste plek heeft. Door het ontwikkelen van een leerroute informatietechnologie maken we de techniek ook interessant voor de mavoleerlingen. In samenwerking met de MBO’s en (opleidings-)bedrijven geven we invulling aan een betekenisvolle technologieroute op de mavo.

 

 

 

Contact-informatie

STO Haarlemermeer / Bollenstreek-Noord, Contactpersoon: Hans Luijk
h.luijk@dunamare.nl

Deelnemers

Stichting Iris

Stichting Fioretti Teylingen

Dunamare Onderwijsgroep