Ga naar de inhoud

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de subsidieregeling Sterk
Techniekonderwijs gepubliceerd in de Staatscourant. In de regeling is het
beoordelingskader opgenomen. Hiermee kunt u het activiteitenplan maken die u op
1 oktober indient. In juni worden de regio’s gevraagd een vooraanmelding te
doen bij DUS-I. Hiervoor ontvangen penvoerders een link en kunt u de gegevens,
die bekend zijn bij DUS-I, controleren, eventueel aanvullen en vervolgens door
de penvoerder laten ondertekenen.

Download de regeling