Ga naar de inhoud

STO voor het VO

PPO en LOB

Iedere school voor voortgezet onderwijs biedt algemeen vormende vakken aan. Op de vmbo-scholen maken de leerlingen óók een keuze voor een beroepsgericht profiel!

Om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in het maken van zo’n keuze organiseren de scholen een breed pakket aan leer- en doe-activiteiten, in combinatie met regelmatige (loopbaan)gesprekken over de opgedane ‘ervaringen’. Dit wordt LOB genoemd: LoopbaanOriëntatie en -Begeleiding.

Ter voorbereiding op deze profielkeuze (het examen begint op de beroepsgerichte vmbo-scholen al in leerjaar 3) wordt er in de onderbouw van het vmbo (leerjaar 1 en 2) gewerkt met een zo concreet mogelijk PPO-programma. Dit staat voor Praktische ProfielOriëntatie.

Binnen een schooleigen lesprogramma brengen de leerlingen bijvoorbeeld een bezoek aan een bedrijf (de Bliksemstage van JINC) of ze krijgen een gastles van iemand uit een bedrijf.

Daarnaast doen de leerlingen mee aan regionale evenementen als CHOICE (de opleidingenmarkt georganiseerd door het NOVA College en het Wellant College (MBO), in samenwerking met de vmbo-scholen) en Haarlemmermeer OnStage (concrete kennismaking met beroepsbeoefenaren en het bedrijf).

Het schooleigen lesprogramma van iedere vmbo-school kent een (methodische) opbouw aan lessen waar de leerlingen kennismaken met de verschillende beroepsprofielen en bedrijfssectoren.

Als het gaat om de technieksector wordt bijvoorbeeld het volgende aangeboden:

  • Op het Hoofdvaart College: (praktische) kennismaking met Service & Onderhoud en Transport & Logistiek)
  • Op het Herbert Vissers College:
  • Op het Fioretti College Hillegom:

In de bovenbouw van de scholen maken de leerlingen van de niet-technische profielen aanvullend kennis met (nieuwe) technologieën in de Keuzevakken, bijvoorbeeld kennismaking met de Zorgrobot bij Zorg en Welzijn en met Webshop bij Economie en Ondernemen.

Voor alle meisjes is er een speciaal evenement, Girls Day (of Night), speciaal rond ICT.

In het kader van Sterk TechniekOnderwijs wordt er gewerkt aan uitbreiding van PPO- en LOB-activiteiten met de aandacht op techniek. Dit doen we in samenwerking met de bedrijven in de regio, de MBO’s en kenniscentra.

Links:

JINC

Haarlemmermeer Onstage

Girls Day (VHTO)

Contact-informatie

STO Haarlemermeer / Bollenstreek-Noord, Contactpersoon: Hans Luijk
h.luijk@dunamare.nl

Deelnemers

Stichting Iris

Stichting Fioretti Teylingen

Dunamare Onderwijsgroep