Ga naar de inhoud

Betamentality

Beta&TechMentality model

Technologie speelt een steeds grotere rol in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende rol die ict en techniek spelen in het onderwijs en in de zorg. Of denk aan de energietransitie die raakt aan onze mobiliteit, woningen en infrastructuur. Kinderen en jongeren krijgen tijdens hun latere loopbaan allemaal met technologie te maken. Goed onderwijs in exacte vakken en techniek is daarom belangrijk, om ze te laten ontdekken waar hun talenten liggen en om deze te kunnen ontwikkelen.

Bèta&TechMentality-onderzoek

In 2019 is het Bèta&TechMentality-onderzoek uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.466 jongeren in de leeftijd van 9 t/m 17 jaar. Het kwalitatieve vooronderzoek werd gedaan door jongerencommunicatiebureau Youngworks. Motivaction heeft de kwantitatieve fase uitgevoerd en de trendanalyse waarmee cijfers in 2019 vergeleken konden worden met die van eerder onderzoek uit 2011. Het onderzoek ligt ten grondslag aan een nieuw ontwikkeld Bèta&TechMentality-model. Dit segmentatiemodel geeft het onderwijs en het bedrijfsleven een nieuwe kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn- of kunnen worden- bij bèta en techniek; door uit te gaan van de waarden en drijfveren van de jongeren zelf.

Bèta&TechMentality-model

Het Bèta&TechMentality-model is de langverwachte update van het succesvolle BètaMentality uit 2010. De wereld is de afgelopen 8 jaar veranderd: er zijn nieuwe dominante verhalen over technologie opgekomen en jongeren zijn anders naar techniek gaan kijken. Daarbij hebben we ons in dit onderzoek gericht op de doelgroep van 9 t/m 17 jaar, dit was in het vorige onderzoek 12 t/m 24 jaar. Dat zien we ook terug in de opbrengst van het onderzoek en heeft ertoe geleid dat het model volledig is vernieuwd, met nieuwe assen (de basis van het model) en types.

Vijf bètatypes

Volgens het Bèta&TechMentality-model zijn er vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen. Deze bètatypes zijn: Ontdekkers, Creatieve Makers, Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners. Elk van de segmenten biedt specifieke haakjes hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek.

Voor meer informatie over het Bèta&TechMentality-model klik hier.

 

 

 

Contact-informatie

STO Haarlemermeer / Bollenstreek-Noord, Contactpersoon: Hans Luijk
h.luijk@dunamare.nl

Deelnemers

Stichting Iris

Stichting Fioretti Teylingen

Dunamare Onderwijsgroep