Ga naar de inhoud

Netwerk bedrijven en basisonderwijs

Om het contact tussen bedrijfsleven en basisonderwijs te versterken maken we gebruik van het Ondernemersontbijt dat jaarlijks op het Fioretti College wordt georganiseerd.
In 2020 zal dat zijn op 9 december vanaf 7:15 uur. We nodigen daar elke basisschool voor uit en zullen in een korte presentatie tijdens het ontbijt een lans breken voor het leggen van onderlinge contacten.
Het doel is dat deze kennismaking een onderlinge uitwisseling van diensten en (rest-)materialen zal opleveren. Bij nadere kennismaking blijkt wellicht dat men nog meer voor elkaar kan betekenen zoals excursies, workshops of anderszins.

Contact-informatie

STO Haarlemermeer / Bollenstreek-Noord, Contactpersoon: Hans Luijk
h.luijk@dunamare.nl

Deelnemers

Stichting Iris

Stichting Fioretti Teylingen

Dunamare Onderwijsgroep