Ga naar de inhoud

Plan van aanpak Docentprofessionalisering

Projectdefinitie

Achtergrond en doelen
Het inzetten van virtuele instructie biedt een oplossing voor 2 uitdagingen:

  • Het versterken en verzelfstandigen van het Techniekonderwijs in het primair onderwijs (po)
  • Het wegvallen van fysieke lessen door corona.
 

Dit doen we door het opzetten van 2 programmalijnen met als resultaat:

Lijn 1. Virtuele docent

De vmbo techniekdocent instrueert vooraf de po leerkracht bij het maken van het werkstukje. De materialen worden door het vmbo geleverd. De po leerkracht geeft de techniekles samen met de vmbo techniek docent die, gefilmd met een camera, via het digibord ‘meekijkt’ en de leerlingen waar nodig instructies geeft. 

Lijn 2. Instructie app

De app toont op een (leen) tablet het werkstuk in 3D werkelijkheid, aangevuld met digitale aanwijzingen, instructies. De leerling handelt op eigen tempo de bouwstappen af en stopt waar nodig voor de aanwijzingen. Deze lijn is bij aanvang een aanvulling op lijn 1 en neemt vervolgens de ‘externe instructie’ over. 

Kaders

  • leerlingen en leerkrachten van het po  denken mee met opstellen van het functioneel ontwerp. 
  • we houden rekening met handelingsverlegenheid van po leerkrachten; alleen handleidingen en instructiefilmpjes werken onvoldoende.
  • we ontwikkelen toepassingen die qua kosten, techniek en functionaliteiten relatief eenvoudig schaalbaar zijn
  • we maken gebruik van reeds aanwezige kennis, ‘proven technology’
  • we ontwikkelen in samenwerking en overleg met alle betrokken STO partijen en proberen aan te sluiten bij bestaande initiatieven. 

Budget

Doordat een deel van de geplande STO activiteiten niet doorgaat, kan een gedeelte van het hiervoor bestemde budget voor deze pilot gebruikt worden. 

Mijlpalen

De elektrische motor

Bij beide programmalijnen wordt dit werkstukje gemaakt.

Lees hier de beschrijving

Wat is Augmented Reality?

Aangevulde realiteit (AR) (Engels: augmented reality of AR) is een live, direct of indirect, beeld van de werkelijkheid waaraan elementen worden toegevoegd door een computer.

Lees verder

Interessante video’s

Onderzoeksvraag 1

Is het mogelijk om een AR instructie app te ontwikkelen waarmee po leerlingen en leerkrachten zelfstandig technische werkstukken kunnen maken?

De IKEA app is een voorbeeld van een AR instructie APP (de te ontwikkelen app wordt niet zo schokkerig!)

De IKEA app

Onderzoeksvraag 2

Welke voordelen biedt een AR instructie app boven een instructie video?

Voorbeelden van een instructievideo:
    – IKEA tafel
    – Nestkastje koolmees

Planning

Lijn 1 Virtuele docent
Maken PvA – okt 2020
Voorbereidingen – okt/nov 2020
Instructie po docent – nov 2020
Virtuele les – nov 2020

Lijn 2 Instructie app
Maken PvA – okt 2020
Voorbereidingen – okt 2020
Kick-off met PO – nov 2020
Bouw app./test – nov/doc 2020
pilot les met PO klas – jan 2021

Contact-informatie

STO Haarlemermeer / Bollenstreek-Noord, Contactpersoon: Hans Luijk
h.luijk@dunamare.nl

Deelnemers

Stichting Iris

Stichting Fioretti Teylingen

Dunamare Onderwijsgroep