Ga naar de inhoud

Kennismaking met het Zorgmaatje

Begin september jl. hebben medewerkers van de afdelingen Techniek en Zorg & Welzijn van het Hoofdvaart College het Zorgmaatje leren kennen. Introductie en instructie is er gekregen van de firma UBTech.

Wat kunnen we ermee doen, hoe programmeer je zo’n apparaat?

Het Zorgmaatje, een robotje ter grootte van ongeveer 30 cm. wordt inmiddels steeds vaker gebruikt in zorginstellingen. De zorgrobot kan zo worden geprogrammeerd dat het de eigenaar (een kind, de patiënt, een oudere) helpt bij het herinneren aan de tijd, een bepaalde afspraak, medicijngebruik, het aan- of uitdoen van het licht, etc. Ook kan het Zorgmaatje een waardevol gezelschap zijn voor een alleenstaande, een kort gesprekje is mogelijk.

Daarmee is het Zorgmaatje een belangrijk hulpmiddel in jeugdzorg, fysiotherapie, verpleging en verzorging.

Op het Hoofdvaart College worden er lesprogramma’s ontwikkeld om de leerlingen enerzijds kennis te laten maken met het Zorgmaatje (onderbouw) en anderzijds om te leren hoe je het Zorgmaatje programmeert. Zo zal het Zorgmaatje binnenkort tijdens het Keuzevak Domotica en Automatisering in de bovenbouw worden geïntroduceerd. Leerlingen vanuit alle profielen kunnen hieraan deelnemen.

Leuk én zinvol voor zowel de medewerkers als de leerlingen van de school om kennis te maken met deze nieuwe technologie.

Contact-informatie

STO Haarlemermeer / Bollenstreek-Noord, Contactpersoon: Hans Luijk
h.luijk@dunamare.nl

Deelnemers

Stichting Iris

Stichting Fioretti Teylingen

Dunamare Onderwijsgroep